NIU KIT, 2 fotocell

Testutrustning och utbildning för NIU Fotboll. 

Innehåll:

Mätutrustning, TagTimer Teams,
Komplett testutrustning för löpning och vertikalhopp. Utrustningen kan användas till många typer av tester, inte bara de som nämns nedan. Utrustningen är även användbar i träning och utbildning. Utrustningen har två fotoceller för att kunna köra flygande sttart. Det finns även möjlighet att bygga på med fler fotoceller om behov av det skulle finnas längre fram. Tex  test på 10-20-30 meter.

Utbildning
Utbildning i hur fotbollsförbundets rekommenderade tester genomförs och hur resultat kan sammanställas och analyseras.
Sprint 10 och 30 meter, vertikalhopp mfl.

Testprotokoll
Ett protokoll med referensvärden där tester kan sammanställas. Protokollet innehåller referensvärden för respektive nivå, uppdelat på dam och herr. Protokollet är anpassat för skola.

Träningslära
Tips på hur respektive område kan förbättras utifrån den testnivå som individen har. Övningarna är anpassade för att kunna genomföras på fyspass, eller fotbollsspecifikt i samband med fotbollsträning.

Test som träning
Genomgång av hur kontakttid, RSI (reactive strength index),  T-test, shuttle run mm kan används i träning för att förbättra kvalitet på träning och skapa förståelse för övningar.

Utbildningar sker på plats i respektive region. Tid och plats för utbildningar skickas ut löpande. De som inte har möjlighet att vara med på plats har möjlighet att få utbildning online.

Utbildning sker i samarbete med Tobias Göransson, TG-Performance.

23 250 kr