Extra förlängning till fotocell

10m extra förlängning till fotocell. 

150 kr