Support

Du kan kontakta oss via mail eller via dm på sociala medier, så svarar vi på ditt ärende så snabb som möjligt. 

[email protected]

instagram: @tagtimer123

Snabbguide felsökning


Ingen kontakt med mätare

1. Slå av och på bluetooth

2. Kontrollera att ingen annan enhet är ansluten.

3. Starta om telefon/platta

4. Försök att ansluta med en annan telefon/platta.

5. Lyckas inget av ovanstående kan batteriet i mätaren vara slut och behöva bytas. Detta är dock ovanligt. Batteriet räcker normalt i flera år. Instruktioner för batteribyte finns i manualen.


Fotoceller 

Fotocell lyser inte (när den inte pekar på reflexen)
Kontrollera batteri i fotocell
- Instruktion för batteribyte finns i manualen.

Fotocell lyser när den pekar på reflexen.
-Kontrollera att refexen inte står för för långt borta.
-Kontrollera att fotocellen inte har direkt soljus på sändare eller reflex.

 

Matta registrerar inte hopp
-Kontrollera att mattan är ansluten till mätaren
-Kontrollera att mattan ligger på ett plant underlag.

Manual

I manualen hittar du instruktioner för hur du monterar din TagTimer. Du hittar även instruktioner för hur du byter batteri och felsöker.

Manual